ข้อมูลเซิฟเวอร์

IP: 147.50.240.169:30120

สถานะ: เปิดให้บริการ

คนออนไลน์: 0/64