5 อันดับผู้สนับสนุน
ผู้เล่น จำนวน
ພຮะຮๅມ 99880 M
Ramzii 66000 M
ChaiXD 64500 M
Pornhub 37400 M
Dear 36320 M
หมายเหตุ: ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามข้อมูลที่ได้รับการอัปเดต
ติดต่อสอบถาม
โทร. 063-446-9440
หมายเหตุ: กรุณาติดต่อในเวลาที่เหมาะสม

คำสั่ง - ทั่วไป

คำสั่ง คำอธิบาย
/kit 1 รับของเริ่มต้น คูลดาวน์ 60 วินาที
/online ตรวจสอบรายชื่อผู้เล่นที่กำลังออนไลน์ในเกม
/vip ตรวจสอบวันใช้งานคงเหลือของแพคเกจ VIP

คำสั่ง - ยานพาหนะ

คำสั่ง คำอธิบาย
/rc ยกเลิกการเป็นเข้าของรถ

คำสั่ง - SetHome และ Teleport

คำสั่งd คำอธิบาย
/home ตรวจสอบรายการที่ได้ทำงาน /SetHome ไว้
/sethome [ชื่อจุด] แต่งตั้งจุดของ /home
/delhome [ชื่อจุด] ลบจุดที่เราแต่งตั้งเป็น /sethome
/home [ชื่อจุด] Teleport กล้บบ้านที่เราทำการใช้คำสั่ง /sethome กำหนดจุดไว้แล้ว
/tpr [ชื่อผู้เล่น] ทำการส่งคำขอ Teleport ไปหาผู้เล่นที่ระบุ
/tpa ยอมรับคำขอจากผู้เล่นที่ Teleport มาหา

คำสั่ง - สิ่งก่อสร้าง

คำสั่ง คำอธิบาย
-- --