สถานะ เซิร์ฟเวอร์
[SEA/TH]BanterngX5 72/80 ออนไลน์
[SEA/TH]BanterngX10 72/80 ออนไลน์
หมายเหตุ: หากขึ้น ?/? ให้รอสักครู่แล้ว รีเฟรสหน้าเว็บใหม่