สถานะเซิฟเวอร์

[SEA/TH] Banterng X11 Suvival

[SEA/TH] Banterng X11 Suvival

จำนวนผู้เล่น: 3/60
ออนไลน์
[SEA/TH] Banterng X111 PVP

[SEA/TH] Banterng X111 PVP

จำนวนผู้เล่น: 3/60
ออนไลน์
V6-S1 X1 Survival

V6-S1 X1 Survival

จำนวนผู้เล่น: 0/60
ออนไลน์
V6-S2 X55 PVP

V6-S2 X55 PVP

จำนวนผู้เล่น: 2/60
ออนไลน์