สถานะ เซิร์ฟเวอร์
S1 [X1|Survival] (2/50) ออนไลน์
S2 [X10|PVP] (1/50) ออนไลน์
S3 [X1000|FULL-PVP|MAX3] (20/50) ออนไลน์
หมายเหตุ: หากขึ้น ?/? ให้รอสักครู่แล้ว รีเฟรสหน้าเว็บใหม่