สถานะ เซิร์ฟเวอร์
S1 [X5|SURVIVAL] (11/50) ออนไลน์
S2 [X50|PVP] (10/50) ออนไลน์
[SEA/TH] Banterng [X50|PVP] (8/50) ออนไลน์
หมายเหตุ: หากขึ้น ?/? ให้รอสักครู่แล้ว รีเฟรสหน้าเว็บใหม่