สถานะ เซิร์ฟเวอร์
S1 [X4|Level|Survival] (0/50) ออนไลน์
S2 [X44|PVP] (2/50) ออนไลน์
S3 [X1000|FULL-PVP|MAX3] (21/40) ออนไลน์
หมายเหตุ: หากขึ้น ?/? ให้รอสักครู่แล้ว รีเฟรสหน้าเว็บใหม่